animáció

 

SQL adatelérésre alapozott Windows felületű értékpapír-nyilvántartó programcsomag

A WinStock rendszer kínálja a részvény-nyilvántartási munka során jelentkező nyilvántartási igényekre választ adó lehetőségeket, valamint a korszerű fejlesztő és adatelérési eszközök révén, számtalan további előnyt nyújt. ezentúl

 

bullet

14 évnyi, a Felhasználóknál és cégünknél összegyűlt értékes tapasztalatot sűrít egybe.

bullet

A legnagyobb példányszámban értékesített operációs rendszeren a Microsoft Windows 95, 98, NT, NT Workstation, Windows 2000-n, Windows XP-n működtetett.

bullet

Az egyik legnagyobb teljesítményű adatbázis kezelőre a Microsoft SQL-re alapozott.

bullet

Az egyik legközkedveltebb és leghatékonyabb fejlesztőeszközzel a Microsoft Visual Studio-val tervezett és kifejlesztett.

bullet

Többrétegű Ügyfél-Kiszolgáló technológia.

bullet

Robosztus, hibatűrő alkalmazás

bullet

Több eszközzel elérhető és kiaknázható adatbázis. OFFICE integráció (EXCEL kapcsolat)

bullet

Adatszerkezete révén a korszerű „Adattárház” elképzelésbe illik.

bullet

A rugalmas továbbfejleszthetőség, az alkalmazott eszközök és technológia révén, egyértelműen a rendszerbe épített jövő, vagyis a rendszer a továbbfejlesztések révén, hosszú ideig korszerű marad.

 

 

bullet

A Kibocsátó adatainak nyilvántartása, akár saját kibocsátásról, akár más által kibocsátott, befektetésként vásárolt értékpapírról legyen is szó.

bullet

A vevők, azaz a Részvényesek adatainak nyilvántartása.

bullet

A közgyűlés eredményének nyilvántartása, illetve regisztrálása.

bullet

A WinStock segítséget nyújt a közgyűlés előkészítésében (meghívó és egyéb körlevelek, hagyományos vagy vonalkódos szavazókártyák, jelenléti ívek előállítása).

bullet

Tetszőleges létszámú közgyűlések hatékony levezetésében, melynek során – igen kis költséggel üzemeltetve, akár vonalkódos technikát alkalmazva - segítséget nyújt a szavazás kiértékelésében is.

bullet

A kibocsátások, a tőkeemelések és tőkecsökkentések nyilvántartása.

bullet

A részvényekben történő szabad válogatás, és a többféle módon történő csoportosítás és jelölés.

bullet

A részvények - nyilvántartásában szereplő tulajdonosok közötti - szabad mozgatás és a részvénytulajdon változásának nyomon követése.

bullet

A kedvezményesen juttatott dolgozói részvények visszafizetésének figyelemmel kísérése, illetve a törlesztés meghatározása.

bullet

Az osztalék és kamat tervezése, kiszámítása, a kifizetés menetének figyelemmel kísérése. A WinStock egy bérszámfejtő rendszer gondosságával oldja meg ezt a feladatot.

bullet

A részvény törzskönyv vezetése. Számos statisztika és kimutatás készítése. A WinStock sokrétű lekérdezési lehetőséget kínál a részvényeket,  és a mozgást illetően.

bullet

Nem csak részvények, de más értékpapírok, pl. átváltoztatható kötvény, elővásárlási kötvény és vagyonjegy nyilvántartása.

bullet

A sorszám nélküli (dematerializált) részvények nyilvántartása.

bullet

Pénzintézeti változat kérhető, mely a KELER által, mágneses adathordozón szolgáltatott részvénytulajdoni megfeleltetés adatait önműködően vezeti át a törzskönyvi nyilvántartáson.

bullet

A Pénzintézeti változat kérhető, amely szigorú és részletes változásnaplót kezel.

bullet

A törzskönyvvel kapcsolható módon, teljes körűen oldható meg az MRP kartonok vezetése

bullet

A WinStock mind egygépes, mind hálózatos üzemmódban is működik. A belépési kulcsok változtathatóak és a felhasználóknak eltérő jogok is megadhatóak.

bullet  Az osztalékfizetéssel kapcsolatos XML fájl készítése Abev program felé.